IMKB 100 1393 
USD 8,1660 
EURO 9,7073 
ALTIN 458,144