IMKB 100 93225 
USD 6,7629 
EURO 7,3503 
ALTIN 359,687