IMKB 100 121475 
USD 5,8890 
EURO 6,5344 
ALTIN 294,720