IMKB 100 1331 
USD 7,8023 
EURO 9,4809 
ALTIN 461,382