IMKB 100 116113 
USD 6,1088 
EURO 6,5962 
ALTIN 321,393