IMKB 100 114809 
USD 6,8596 
EURO 7,7623 
ALTIN 397,225